Widły do wózków

Zastosowane widły do wózków widłowych decydują o ich bezpiecznej pracy zarówno dla operatora jak i jego otoczenia.

Widły są jedną z dwóch części w wózku, które podlegają szczególnym przepisom w zakresie warunków technicznych jakie muszą być spełnione, żeby można je było zamontować do wózka widłowego. Wymagania te muszą być potwierdzone w formie pisemnej przez producenta lub dostawcę wideł.

Nasza firma dostarcza widły do wózka widłowego spełniające wszystkie wymagania jakościowe i zapewnia ich doskonałą jakość. Oferujemy:

  • widły montowane na płytę czołową klasy II III, IV i V typu A i B,
  • widły typu PIN
  • widły przykręcane do płyty czołowej
  • widły w wykonaniu antykorozyjnym , przeciwwybuchowym
  • różne, inne rozwiązania wideł stosowane w wózkach widłowych

Widły do wózków widłowych posiadamy w stałej sprzedaży.

 

Dział sprzedaży:

tel. 509 875 758    e-mail:  a.biernacka@bth.com.pl

tel. 501 581 712    e-mail:  d.cieslik@bth.com.pl

 

Zapytanie o widły:

 

 

Aby prawidłowo ustalić klasę karetki wideł, należy zmierzyć wysokość H1 i porównać ją z tabelą.

.